top of page
  • Facebook
  • Twitter

FREMFARM

Å utdanne farmasøyter til å møte morgendagens utfordringer

FREMFARM PROSJEKTET

I dette prosjektet, gjennom aktiv undervisning, forskning og evaluering skal farmasistudentene bli:

  • Fortrolig med refleksjon og kunne benytte verdier aktivt

  • I stand til å kommunisere effektivt

  • I stand til å være nytenkende og løsningsfokusert

  • I stand til å gjenkjenne sammenhenger (mellom emneinnhold og arbeidsliv)

Siste publikasjoner

The Debate as a learning activity in pharmacy education

We are working on presenting our data about the use of Debate in pharmacy education to foster students' communication and innovation skills. Stay tuned! 

Kommer snart
bottom of page