top of page
Search
  • Emelia Tveitå

Innovasjonsworkshop - Hvordan skaffe den beste farmasiutdanningen for fremtiden?


Forrige uke fikk farmasistudenter ved UiB et tilbud om å delta på en workshop for å lære om innovasjon og bidra til å gjøre farmasistudiet bedre. Dette vakte stor interesse og en rekke studenter fra de ulike klassene møtte spente opp ved Marineholmen Makerspace. Hvilke forventninger ble satt til oss? Hva forventet vi av oss selv? Det er ikke så lett å se for seg når oppgaven er å finne på noe nytt, en idé som ikke allerede finnes. Med oss hadde vi Susan Johnsen, seniorrådgiver fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen, til å lede workshopen. Johnsen introduserte studentene for Design Thinking- metodikk, som er en prosess hvor man gjennom fem steg kommer fram med nye løsninger.

Hvilke forventninger ble satt til oss? Hva forventet vi av oss selv? Det er ikke så lett å se for seg når oppgaven er å finne på noe nytt, en idé som ikke allerede finnes.

Første dag var fokuset å kartlegge problemer innenfor ulike temaer. Hvordan bør studenter vurderes? Bør det være mer praksis i løpet av studiet? Hvilke egenskaper er det forventet at framtidsfarmasøyten skal ha? En gruppe farmasøyter med erfaring fra yrkeslivet var tilgjengelige for diskusjon. Dette var til stor hjelp så deltakerne kunne rådføre seg med ekspertisen.

Denne dagen var det ikke lov å komme med noen form for løsninger. Gruppene skulle trekke fram så mange problemer som mulig.

Denne dagen var det ikke lov å komme med noen form for løsninger. Gruppene skulle trekke fram så mange problemer som mulig. Deretter dro gruppene ut for å utforske. Mente andre også at problemene var relevante? Eller hadde folk flest andre tanker rundt saken? Etter å ha fått ett overblikk over problemene var det gjerne noen som stakk seg litt ekstra fram. Andre problemer igjen viste seg å ikke være så relevante som først tenkt. Oppgaven da var å formulere én bestemt problemstilling som var viktig og interessant.


Neste dag var studentene klare for å ta tak i problemstillingen sin. Et mylder av idéer skulle ned på papiret. Som en liten oppvarming fikk deltakerne testet kreativiteten sin ved hjelp av små forsøk. Disse skulle bryte ned barrierene slik at idéene fikk strømme fritt. Det ene forslaget etter det andre ble skrevet ned på Post-it lapper. Noen idéer var rake motsetninger mens andre igjen bygde på hverandre.


Arbeidet ble deretter å definere de beste løsningene og lage en prototype av dette. Studentene tegnet, klippet og limte sammen kreative modeller for idéene sine. Disse ble benyttet under fremføringen av forslagene for panelet.


Med Design Thinking- metodikken i bakhodet vil kanskje flere smarte løsninger legges fram av studentene.

Etter endt workshop satt de fleste deltakerne igjen med mestringsfølelse og motivasjon. Prosjektet som i starten virket så stort og uoversiktlig var endelig landet vel gjennomført. Deltakerne og ledelsen sto nå igjen med løsninger på tre problemstillinger som kunne integreres i revisjonen av Integrert masterprogram i farmasi. I tillegg var alle blitt introdusert for et utall av problemer man kan møte på i studieløpet og i yrkeslivet, samt løsninger på disse.


36 views

Comments


bottom of page