top of page
Bergen city.jpeg

kontakt oss

FREMFARM er et prosjekt ledet av Senter for farmasi ved Universitetet i Bergen

Senter for farmasi har utdannet farmasøyter siden 2003. En yrkesgruppe med unik kompetanse innenfor legemiddelfeltet, som blir etterspurt på stadig flere områder i samfunnet.

I tillegg til å ha det faglige ansvaret for undervisning driver senteret med forskning innenfor både utvikling av legemiddel og hvordan legemiddel kan brukes forsvarlig slik at samfunnsnytten blir best mulig.

Senteret hører til under Klinisk institutt 2 ved Det medisinske fakultet, men har tett samarbeid med flere fagmiljø på Det matematisk-naturvitenskapelege fakultet.

Alrek helseklynge,  Årstadveien 17, 5009 Bergen

46 90 30 35

Du kan også kontakte oss ved å fylle ut dette kontaktskjemaet:

alrek02_0.jpeg

Takk for det! Vi kommer snart tilbake til deg

bottom of page